Murapol pierwszym deweloperem w Polsce z nadanym ratingiem kredytowym

00:02

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Murapol SA rating kredytowy na poziomie BB. Perspektywa ratingu jest stabilna. 

Jak czytamy w wysłanym przez agencje EuroRating komunikacie, nadany Murapol S.A. rating odzwierciedla jej ogólnie dobrą sytuację finansową, umiarkowany poziom zadłużenia oraz zadowalającą płynność finansową. Do silnych stron spółki EuroRating zalicza dobrą dywersyfikację geograficzną prowadzonych obecnie projektów deweloperskich, a także efektywny model biznesowy, ograniczający zapotrzebowanie na kapitał oraz jednocześnie pozwalający na generowanie wysokiej rentowności sprzedaży i wysokich stóp zwrotu z zaangażowanego majątku.
Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego spółki agencja pozytywnie ocenia również realizowaną przez Murapol politykę dywidendową, zakładającą reinwestowanie 90 proc. wypracowywanych zysków.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza natomiast stosunkowo wysoką cykliczność koniunktury na rynku mieszkaniowym, która jest w dużym stopniu uzależniona od zmian czynników makroekonomicznych i regulacji prawno-podatkowych.

pełny raport - źródło: EuroRating

Może Ci się spodobać:

0 komentarze

Murapol opinie, wiadomości, raporty, informacje

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kontakt

Murapol Spółka Akcyjna ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 819 33 33, fax. 33 829 46 66
e-mail: marketing@murapol.pl www.murapol.pl